DS. Võ Văn Lệnh
Giám đốc

Tư vấn chất lượng, sử dụng thuốc

BS. Lê Phước Đức Trí
BS. Tư Vấn

BS Y học cổ truyền

Lê Phước Hoàng
YS. Tư vấn

Cơ-xương-khớp

DS. Nguyễn Văn Thành Đạt
DS. Tư Vấn

Tư vấn sử dụng thuốc