MẬT ONG RỪNG

MẬT ONG RỪNG

Chủng Ioại: Ong Thế Rừng

Nguồn gốc: Rừng An Toàn-An Lão-Bình Định

Quy cách: Chai 500 ml

Giá: 390.000 đ

Tỷ trọng: 1.51 (<1.44 DĐVN V)

Guaranteed Product

Liên hệ